Сайтът работи само с клиенти на едро

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА VASIGOLD.COM

 

 • 1. VASIGOLD.COM е уебсайт, който представлява Интернет магазин за електронна търговия.
 • 2. Сайтът предлага оферти за закупуване на златна и сребърна бижутерия, произведена от „ВАСИ – П”  ЕООД, която се доставя от фирмата чрез куриери, директно до клиента на посочения от него адрес.
 • 3. Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки един клиент-потребител.
 • 4. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ

 

 • 5. Офертите за отделните видове бижутерия могат да бъдат подредени по различни показатели, съгласно изискванията на клиента-потребител и предлаганата класификация в сайта.
 • 6. Офертите съдържат основна информация за предлаганото изделие съобразно вида му , приблизителното тегло и указват за цената му. Офертите са придружени със снимков материал.
 • 7. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и е без включена в тази стойност цена на доставката. Цената, указана в категории Комплекти и Обеци се отнася за целия комплект и за чифт обеци.
 • 8. Условията на поръчка и доставка на изделията са указани в сайта.
 • 9. Поръчването на определено изделие става чрез натискане на бутона "добави" в офертата на желаната стока. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и „ВАСИ – П”  ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Ако клиентът НЕ потвърди тази своя поръчка до 48 часа от момента на поръчката на телефон 0887 105 136, то тя ще се счита за невалидна!
 • 10. Клиентът посочва основните параметри на желаното от него изделие, съгласно представените опции и вида на стоката (размер за пръстени, цвят на златото, цвят на камъните,размер на гривните). За подробно уточняване на поръчката, клиентът трябва да се свърже с Отдел Маркетинг и продажби на тел. 0877 177 973.
 • 11. При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента в срока за доставка.
 • 12. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва VASIGOLD.COM със задължението за изпълнение на доставката.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

 • 13. Поръчаните изделия се доставят на посочения от клиента адрес с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (плащане в момента на получаването). Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 • 14. Поръчаните от клиента изделия се доставят до 10 работни дни на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента по телефона.
 • 15. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
 • 16. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и VASIGOLD.COM се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
 • 17. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.
 • 18. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.Документ за извършената сделка се издава от „Васи – П”  ЕООД след изплащането на дължимата сума от страна на клиента и се изпраща на посочения от клиента адрес.
 • 19. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.
 • ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА
 •  
 • 20. Клиент, поръчал стока от електронния магазин VASIGOLD.COM, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
 • 20.1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
 • 20.2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
 • 20.3. Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в страницата на VASIGOLD.COM;
 • 21. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.
 • 22. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
 • 23. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
 • 24. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация в срок от 24 часа на телефон 0887 105 136
 • 25. При доставката клиентът получава сертификат, съдържаща вида на изделието, вида на метала и камъните(ако има такива), теглото на изделието, цената му, името и адреса на клиента.
 • 26. Рекламации не се приемат при условие, че клиентът е посочил грешен размер на пръстен или гривна. VASIGOLD.COM може по желание на клиента да извърши корекция на изделието с новите параметри за сметка на клиента и с последващо доплащане ( ако е необходимо).

ОГРАНИЧЕНИЯ

 • 27. Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта VASIGOLD.COM с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
 • 28. Потребителите на сайта VASIGOLD.COM нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на VASIGOLD.COM .
 • 29. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood).
 • 30. Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на VASIGOLD.COM.
 • 31. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

 • 32. VASIGOLD.COM не носи отговорност за вреди, евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставените услуги.